«Фінанси, облік і аудит»

Про збірник

Збірник наукових праць "Фінанси, облік і аудит" засновано у 2003 р. Київським національним економічни університетом як наукове видання, що публікує результати досліджень з економіки переважно науковців КНЕУ. За більш ніж 15-річну історію існування збірника вийшло до друку 30 номерів, в яких опублікувало свої статті більше 500 авторів - як початковців, так і провідних науковців у галузі фінансів та бухгалтерського обліку.

Висвітлюються теоретичні, методологічні та практичні проблеми, які досліджуються науковцями в рамках наукових спеціальностей “Гроші, фінанси і кредит” та  “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит".

Для науковців, викладачів вищої школи та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями в галузі фінансів, грошового обігу і кредиту, банківської справи, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.

Збірник, починаючи з першого випуску, внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки. В 2013 р. видання отримало міжнародний код ISSN. У 2014 р здійснено реєстрацію видання у міжнародній економетрічній базі Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb). Наразі готуються документи для реєстрації видання в інших міжнародних наукометричних базах.

Тираж видання - 100 примірників. З випусками можна ознайомитись у бібліотеці КНЕУ та у провідних наукових бібліотеках України. Електронні копії журналу (починаючи з 12 випуску 2008 року) передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 

Періодичність: 2 випуски на рік.
Мови видання: українська, англійська.