«Фінанси, облік і аудит»

Редколегія

Відповідальний редактор:  В.М. Федосовдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів КНЕУ

Заступник відповідального редактора: Л.М. Кіндрацька,   доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу КНЕУ 

Відповідальний секретар, відповідальний за формування розділу І (гроші, фінанси і кредит ): А.В. Нікітін, канд. екон. наук.

Заступник відповідального секретаря, відповідальний за формування розділу ІІ (бухгалтерський облік, аналіз та аудит): О.Є. Кузмінська, канд. екон. наук.

Редактор англомовних текстів: Л.Л. Гладченко – канд. екон. наук.

Члени редакційної колегії від КНЕУ:

М.Д.Алексеєнко, д-р екон. наук, С.М. Аржевітінд-р екон. наук, М.І. Бондард-р екон. наук,    Ю.А. Кузьмінськийд-р екон. наук, Т.В. Майорова, д-р екон. наук, А.М. Морозд-р екон. наук,В.М. Опарін, д-р екон. наук, О.А. Петрик, д-р екон. наук,   Л.О. Примостка, д-р екон. наук, К.П. Проскурад-р екон. наук, С.В. Свірко, д-р екон. наук, О.О. Терещенкод-р екон. наук,  В.К. Хлівний, канд. екон. наук.

Іноземні фахівці в редакційній колегії:

- Ігор Брітченко (Igor Britchenko) – проф., д-р економіки, професор Вищої школи в Тарнобжегу, (Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Республіка Польща;
- Андре В. Хайнеманн (André W. Heinemann) – проф., д-р, професор державних та регіональних фінансових відносин економічного факультету Університету м. Бремен (Universität Bremen), ФРН;
- Андреас Кнорр (Andreas Knorr) – проф., д-р, завідувач кафедри політекономії, економічної та транспортної політики Німецького університету управлінських наук,  м. Шпеєр (Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer), ФРН;    
- Іоанна Кочар (Joanna Koczar) – д-р економіки, доцент, ад’юнкт кафедри теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу Вроцлавського економічного університету, м. Вроцлав (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Республіка Польща.