«Фінанси, облік і аудит»

"Фінанси, облік і аудит" - збірник наукових праць.

!!! Увага! Збірник припинив свою роботу згідно рішення Вченої Ради КНЕУ з 2019 року! Дана сторінка містить архів інформації про видання. Прийом нови статей - не здійснюється!


Рік заснування: 2003
Проблематика: гроші, фінанси і кредит (державні фінанси, фінанси підприємств, фінансові ринки, страхування, грошовий обіг, кредит, банківський менеджмент, регулювання банківської діяльності, банківські інвестиції) ; бухгалтерський облік, аналіз та аудит (теорія бухгалтерського обліку, облік у державних установах, облік у банках, аналіз підприємницької діяльності, аналіз банківської діяльності, внутрішній аудит, зовнішній аудит)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7219 від 17.04.2003 р. / КВ №23080-12091ПР від 11.12.2017 р.
ISSN 2310-9734
Фахова реєстрація у ВАК та МОН України: Постанови ВАК № 3-05/7 від 30.06.2004 та №1-05/1 від 10.02.2010 р., наказ МОН №528 від 12.05.2015 р. 
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська